قتل زن معتاد

قتل زن معتاد در تهران ؛ اقدام شیطانی قاتل برای مخفی ماندن راز قتل

قتل زن معتاد در تهران ؛ اقدام شیطانی قاتل برای مخفی ماندن راز قتل

جسد زن جوانی به نام مهناز در حالی کشف شده که قاتل برای مخفی نگه داشتن راز این قتل دست به اقدامی شیطانی زده و جسد مقتول را قطعه قطعه کرده است. به گزارش ترک باما، بازار گل محلاتی در شرق تهران برای بسیاری از ساکنان پایتخت مکانی آشناست که مناظر زیبای گیاهان و عطر…