شیره تریاک و فشار خون

ترک تریاک فشار خون را درمان می‌کند یا افزایش می‌دهد؟

ترک تریاک فشار خون را درمان می‌کند یا افزایش می‌دهد؟

فشار خون قاتل نامریی انسان ها است و بر اساس یک باور قدیمی ترک تریاک فشار خون را افزایش می دهد اما آیا این باور درست است؟ به گزارش ترک باما، معتادان فراوانی هستند که می خواهند اعتیاد خود به مواد افیونی را ترک کنند اما چون سن و سال آنها بالا رفته و بیماری…