سم زدایی شیره

سم زدایی شیره تریاک برای یک معتاد 68ساله(داستان واقعی – قسمت 4)

سم زدایی شیره تریاک برای یک معتاد 68ساله(داستان واقعی – قسمت 4)

سم زدایی شیره سخت ترین مرحله ترک اعتیاد برای معتادان به این ماده مخدر است اما پدر 68 ساله من در این مورد خوش‌شانس بود. آن شب سرنوشت‌ساز پدرم بعد از مدتها کلنجار رفتن با خود برای ترک اعتیاد اعلام آمادگی کرد. آن شب من علاوه بر شادی، نگرانی های خاص خودم را داشتم. من…