داروی ترک اعتیاد

داروی گیاهی ترک تریاک ؛ هیاهوی بسیار برای هیچ!

داروی گیاهی ترک تریاک ؛ هیاهوی بسیار برای هیچ!

داروی گیاهی ترک تریاک که کشف آن توسط پژوهشگران ایرانی در تلویزیون با هیاهوی بسیار تبلیغ شد و در ترک اعتیاد سالمندان روی آن بسیار حساب می شد، در عمل هیچ اثری نداشته و هیاهوی بسیار برای هیچ بوده است! به گزارش ترک باما، بسیاری از معتادان به تریاک معتقدند اگر داروی گیاهی موثری برای…

داروی ترک اعتیاد ؛ دامی که سودجویان در فضای مجازی پهن کرده‌اند!

داروی ترک اعتیاد ؛ دامی که سودجویان در فضای مجازی پهن کرده‌اند!

داروی ترک اعتیاد اولین گزینه معتادانی است که از بیماری اعتیاد خود عاجز می شوند و درمان را جستجو می‌کنند اما برخی افراد این گزینه را با منافع شخصی خود به انحراف کشیده‌اند. معتادی که تمایل به رهایی از اعتیاد داشته باشد موفق به ترک اعتیاد نمی‌شود مگر آن که موانع پیش روی مسیر خود…