ترک سیگار فوری

ترک سیگار فوری بهتر است یا تدریجی؟

ترک سیگار فوری بهتر است یا تدریجی؟

سیگاری هایی که قصد کنار گذاشتن سیگار را دارند با این پرسش مواجه می‌شوند که ترک سیگار فوری روش بهتری برای ترک است یا ترک تدریجی سیگار؟ به گزارش ترک باما، تازه ترین آمارهای وزارت بهداشت زنگ خطر شیوع مصرف سیگار در بین تمام اقشار و مخصوصا جوانان زیر 18 سال را به صدا درآورده…