ترک اعتیاد با دارو

ترک اعتیاد با دارو ؛ اظهارات جنجالی که معتادان را گمراه می‌کند

ترک اعتیاد با دارو ؛ اظهارات جنجالی که معتادان را گمراه می‌کند

یک پزشک بیان کرده است که 60 درصد معتادان باید از روش ترک اعتیاد با دارو استفاده کنند و فقط 5 درصد معتادان بدون داور قادر به درمان اعتیاد خود هستند. به گزارش ترک باما ، بحث بر سر روش‌های ترک اعتیاد بین پزشکان ، روانپزشکان، روانشناسان و مددیاران همچنان ادامه دارد. برخی پزشکان به…