آنتونی هاپکینز

درمان اعتیاد سالمندان ؛ نابغه بازیگری به معتادان گفت خجالت نکشند!

درمان اعتیاد سالمندان ؛ نابغه بازیگری به معتادان گفت خجالت نکشند!

درمان اعتیاد سالمندان نیاز به شهامت و انگیزه دارد و چه  انگیزه ای از این بهتر که آنها سخنان «سِر آنتونی هاپکینز» نابغه هنر بازیگری سینما را در چهل و هفتمین سال پاکی خود بخوانند. به گزارش ترک باما، آنتونی هاپکینز بازیگر مشهور و کهنه کار سینما که در کارنامه خود جوایز متعددی از جمله…