ترک اعتیاد افراد میانسال

ترک اعتیاد افراد میانسال چه تفاوتی با جوان‌ها دارد؟

ترک اعتیاد افراد میانسال چه تفاوتی با جوان‌ها دارد؟

ترک اعتیاد افراد میانسال شرایط خاص خود را دارد و با ترک اعتیاد افراد جوان متفاوت است. این تفاوت در مراکز درمان اعتیاد اقامتی کشور در نظر گرفته نمی‌شود. بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر میانگین سنی معتادان کشور حدود 24 سال است. در واقع طبق آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر اغلب…

ترک شیره در منزل روستایی؛ کشف جاساز پدر! داستان واقعی – قسمت 6

ترک شیره در منزل روستایی؛ کشف جاساز پدر! داستان واقعی – قسمت 6

پدرم در سن و سال بالا تمایل خود را برای ترک شیره در منزل روستایی‌مان اعلام کرد با این حال من دو روز دنبال کشف جاساز او بودم! پیش از این روایت کردم که چطور با پدرم برای ترک اعتیاد او به شیره‌تریاک در منزل روستایی‌مان مستقر شدیم. گرفتاری بزرگ من برای ترک دادن پدر…

ترک شیره معتاد 68 ساله به صورت پلکانی (قسمت دوم / داستان واقعی)

ترک شیره معتاد 68 ساله به صورت پلکانی (قسمت دوم / داستان واقعی)

پدرم در 68 سالگی به دلیل مبتلا شدن به فراموشی های گاه و بیگاه و عوارض متعددی که اعتیاد برایش ایجاد کرده بود پذیرفت برای ترک شیره اقدام کند. برای پدر من پذیرش این که دیگر نمی تواند معتاد بماند به صورت فرآیند و کم کم اتفاق افتاد. او به زندگی با مصرف مواد مخدر…

ماجرای ترک شیره توسط یک معتاد 68 ساله (داستان واقعی/قسمت اول)

ماجرای ترک شیره توسط یک معتاد 68 ساله (داستان واقعی/قسمت اول)

پدرم به مدت بیش از 30 سال درگیر اعتیاد به شیره تریاک بود اما وقتی او تمایل خود را برای ترک اعتیاد بیان کرد کمتر کسی فکر می‌کرد در این کار موفق شود. پدر 68 ساله من اوایل دی ماه سال 1400 تصمیم گرفت اعتیاد خود را ترک کند. او برای رسیدن به این تصمیم…