ولنتاین برای معتادان

ولنتاین برای معتادان در حال بهبودی چه معنا و مفهومی دارد؟

ولنتاین برای معتادان در حال بهبودی چه معنا و مفهومی دارد؟

ولنتاین برای معتادان در حال بهبودی مشکل ساز است چرا که اغلب معتادان بعد از ترک اعتیاد به مواد مخدر با روابط احساسی خود دچار مشکل می شوند. به گزارش ترک باما، روابط احساسی و عاشقانه برای تمام انسان‎ها چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز هستند. قطعا روابط عاشقانه برای معتادان، مشکلات و پیچیدگی‌های بیشتری دارند چرا که…