سن اعتیاد

اعتیاد در ایران جوانگرایی کرد و رکورد جدید زد!

اعتیاد در ایران جوانگرایی کرد و رکورد جدید زد!

بر اساس آمارهای اعلام شده توسط مسئولان اعتیاد در ایران جوانگرایی کرده است! به این معنی که ترکیب سنی معتادان ایران نسبت به 6 سال گذشته رو به جوانی رفته و کشور ما یک رکورد جدید در معضل خانمانسوز اعتیاد ثبت کرده است! در حالی که هر از چندی شعارهایی درباره ضرورت جوانگرایی در مدیران…