درمان اعتیاد به شربت متادون

درمان اعتیاد به قرص متادون با دوز 100 میلیگرم (ماجرای واقعی/1)

درمان اعتیاد به قرص متادون با دوز 100 میلیگرم (ماجرای واقعی/1)

همان روز اولی که (س) را دیدم متوجه شدم به شدت درگیر اعتیاد است اما تصور نمی‌کردم روزی به او کمک کنم مسیر درمان اعتیاد به قرص متادون با دوز بیشتر از 100 میلی گرم را در پیش بگیرد. به گزارش ترک باما، ماجرای ترک اعتیاد (س) که می خواهم آن را روایت کنم در…