درمان اعتیاد به الکل

مصرف مشروبات الکلی افسردگی را درمان می‌کند؟

مصرف مشروبات الکلی افسردگی را درمان می‌کند؟

بسیاری از مردم وقتی با مشکل افسردگی و غم مواجه می شوند مصرف مشروبات الکلی را مسکن و برطرف کننده غم خود می دانند اما این باور تا چه حد با یافته های علمی مطابقت دارد؟ به گزارش ترک باما، باوری در میان برخی مردم رواج دارد که بر اساس آن مشروبات الکلی را ضد…