توهم شیشه

توهم شیشه معتاد جوان افغان به قیمت جانش تمام شد

توهم شیشه معتاد جوان افغان به قیمت جانش تمام شد

یک جوان افغان که امروز جمعه تحت تاثیر توهم شیشه دست به سلاح سرد برده و در محله فلاح تهران رعب و وحشت ایجاد کرده بود، با گلوله پلیس کشته شد. محله فلاح تهران سالهاست آرام شده است. دیگر از درگیری‌های اراذل و اوباش که این محله به آن مشهور شده بود، خبری نیست. با…