ترک کراک

ترک کراک در کمپ ؛ 3 نکته غافلگیرکننده به روایت یک معتاد فرهیخته!

ترک کراک در کمپ ؛ 3 نکته غافلگیرکننده به روایت یک معتاد فرهیخته!

وقتی کار یک معتاد فرهیخته به ترک کراک در کمپ بکشد آنجا چیزهایی را تجربه خواهد کرد که تا پایان عمر از خاطرش محو نمی‌شود. شاید با خود بگویید معتاد فرهیخته دیگه چه کوفتیه که کارش به ترک کراک در کمپ بکشه؟ کسی که فرهیخته باشه نباید معتاد بشه! اگر اینطور فکر می‌کنید از ابعاد…