ترک اعتیاد رانندگان کامیون

ترک اعتیاد رانندگان کامیون و 3 نکته مهم درباره آن

ترک اعتیاد رانندگان کامیون و 3 نکته مهم درباره آن

شاید تصور کنیم ترک اعتیاد رانندگان کامیون تفاوت چندانی با افراد دیگری که خواهان بهبودی از اعتیاد هستند، ندارد اما در واقعیت این طور نیست. به گزارش ترک باما، بیماری اعتیاد در بین صاحبان بعضی مشاغل و حرفه‌ها گسترش بیشتری دارد. شاید در سایر کشورهای جهان این گونه نباشد اما در ایران راننده کامیون معتاد…