ترک اعتیاد با یوگا

ترک اعتیاد با یوگا و 3 نکته مهم درباره آن

ترک اعتیاد با یوگا و 3 نکته مهم درباره آن

ترک اعتیاد با یوگا جزو خدماتی است که برخی کلینیک‌ها به معتادان ارائه می‌دهند اما درباره اثربخشی این خدمات چند نکته مهم مطرح است. می‌دانیم اعتیاد در تعریف امروزین خود یک بیماری چند وجهی و ترک اعتیاد یک فرآیند است. در تعاریف جدید، فرآیند بهبودی از بیماری اعتیاد شامل بازپروری جسم و بازیابی روحی –…