اعتیاد زنانه

اعتیاد زنانه بی رحمانه در حال افزایش است

اعتیاد زنانه بی رحمانه در حال افزایش است

یک مقام مسئول در سازمان بهزیستی بدون اشاره به جزئیات آماری، از  گسترش اعتیاد زنانه و افزایش بی رحمانه اعتیاد در میان زنان کشور خبر داد. اطلاعات و آمار درباره تعداد معتادان زن در ایران از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام می‌شود. صحت آمار اعتیاد اعلام شده توسط این ستاد همواره مورد شک…