اعتیاد به هروئین

اعتیاد به هروئین ؛ خطر مرگ کدام معتادان را تهدید می‌کند؟

اعتیاد به هروئین ؛ خطر مرگ کدام معتادان را تهدید می‌کند؟

یکی از ترس های پررنگ معتادان به هروئین برای خلاص شدن از شر اعتیاد به هروئین این است که از خماری بمیرند! سوال اینجاست که این ترس چقدر می تواند به حقیقت تبدیل شود؟ به گزارش ترک باما، مطالعات اخیر در مورد موفقیت و شکست در ترک هروئین نشان داده است که درمان اعتیاد به…