اعتیاد به خود ارضایی

اعتیاد به خود ارضایی چه ارتباطی با کمبود عاطفی دارد؟

اعتیاد به خود ارضایی چه ارتباطی با کمبود عاطفی دارد؟

با وجود آن که اعتیاد به خود ارضایی در کشور ما بسیار شایع است کمتر کسی جرات بیان یا حتی اشاره به این نوع اعتیاد را به خود می دهد. به گزارش ترک باما، جامعه کنونی ایران با مشکلاتی نظیر افزایش سن ازدواج و افزایش تمایل به زندگی مجردی مواجه است. اعتیاد به روابط جنسی…