اعتیاد به تریاک

اعتیاد به تریاک و مشروب ؛ 14 توجیه به ظاهر منطقی برای مصرف!

اعتیاد به تریاک و مشروب ؛ 14 توجیه به ظاهر منطقی برای مصرف!

چگونه بعضی افراد برای اولین بار به فکر مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی می افتند و فکر خود را عملی می کنند که بعضی از آنها کارشان به اعتیاد به تریاک و مشروب کشیده می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش می توان دلایل یا توجیهاتی را فهرست کرد. به گزارش ترک باما، اعتیاد به…