شیشه

متهم شدن مداح مشهور به فروش شیشه !

متهم شدن مداح مشهور به فروش شیشه !

یکی از مداحان مشهور مدعی شد به او تهمت زده اند که از معتادان سوء استفاده می‌کند و در برابر دریافت ضایعات به آنها شیشه می دهد. به گزارش ترک باما، در دو ماه گذشته اعتراضاتی در شهرهای سراسر ایران نسبت به مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شکل گرفته که در برخی موارد پای…

رد پای مخدر شیشه در قتل مرموز پیرمرد ثروتمند

رد پای مخدر شیشه در قتل مرموز پیرمرد ثروتمند

پزشکی قانونی با تایید تاثیر ماده مخدر شیشه در مرگ مرد سالخورده تهرانی ، پرونده یافتن قاتل این پیرمرد ثروتمند را به جریان انداخت. به گزارش ترک باما، مصرف شیشه به صورت خوراکی حتی از سوی معتادان کهنه کار هم کاری غیرمعمول تلقی می شود. شیشه اغلب به شکل تدخینی توسط معتادان مصرف می شود….