برای ترک سیگار هم کمپ هست؟

198 بازدید
0 دیدگاه

برای ترک سیگار هم کمپ هست؟

من روزی 3 پاکت سیگار می کشم . می خوام ترک کنم ولی نمیشه. اراده ندارم. کمپی هست که مخصوص ترک سیگار باشه؟ یک کمپ زنگ زدم گفتن بیا اینجا ترک کن ولی پرس وجو کردم گفتن برای معتاداس . نمی خوام قاطی معتاد باشم.

مصطفی سوال پاسخ داده شده 6 اردیبهشت 1401
2
پاسخ خود را بنویسید