با معتادان جنسی باید چطور رفتار کنیم؟

1.19K بازدید
0 دیدگاه

با معتادان جنسی باید چطور رفتار کنیم؟

یک جوانک 24 – 25 ساله در محل کار به من که 30 ساله هستم و هیچ تناسبی از نظر شعور و شان اجتماعی با ایشان ندارم به صراحت و با وقاحت می گوید من به شما کراش دارم. وقتی با پاسخ منفی من مواجه می شود به من می گوید باید به روانپزشک مراجعه کنم! با چنین معتاد جنسی باید چطور برخورد کنم؟

phoenix وضعیت برای انتشار تغییر کرد 7 اردیبهشت 1401
3
0 دیدگاه

سلام

ایا مشخصه دوران جوانی ، خامی و ناپختگی نیست؟
آیا این جوان راه‌های مناسب تری برای طرح خواسته خود داشته؟
این خانم در مقام شخصی با ۵ سال اختلاف آیا بزرگ منشانه با او رفتار کرده؟

آیا شعور و شان اجتماعی دیگران را به این سادگی به صرف دادن یک پیشنهاد می شود مشخص کرد؟

اگر شخصی خواسته ای صریح مطرح کنه نشانه ی وقاحت اوست؟

این احتمال وجود ندارد که این خانم در ارتباط با این آقا پیامهای ضمنی ارسال کرده باشند که زمینه ساز طرح همچین پیشنهادی شده باشد؟

چرا ذهن یک خانم با یک درخواست فقط به روابط جنسی معطوف شده است؟

آیا احتمال این وجود ندارد که این جوانک درست گفته و شایدا لازمه این خانم سری به روانپزشک بزند؟

phoenix پاسخ ویرایش شده 7 اردیبهشت 1401
3
شما در حال مشاهده 1 از 7 پاسخ هستید ، برای مشاهده همه پاسخ ها اینجا را کلیک کنید.
پاسخ خود را بنویسید