ترک اعتیاد فوری

ترک تریاک 3 روزه و مصیبت‌هایی که این دروغ به بار می‌آورد

ترک تریاک 3 روزه و مصیبت‌هایی که این دروغ به بار می‌آورد

ترک تریاک یا هر ماده مخدر و محرک اعتیاد آور دیگر در 3 روز ممکن نیست. کسانی که چنین دروغ بزرگی را به خورد معتادان می‌دهند شیادانی هستند که برای معتادان جیب دوخته‌اند. به گزارش ترک باما، معتادان اغلب انسان‌هایی هستند که از نظر ویژگی های شخصیتی همه چیز را خیلی زود و فوری می‌خواهند….

ترک اعتیاد یک روزه چرا فاجعه‌ است؟

ترک اعتیاد یک روزه چرا فاجعه‌ است؟

معتادان خواهان بهبودی گاهی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی با تبلیغات ترک اعتیاد یک روزه مواجه می‌شوند. این گونه تبلیغات قطعا فریبکارانه و فاجعه بار است. رویای همه معتادانی که می‌خواهند ترک کنند این است که با تحمل کمترین خماری اعتیادشان را ترک کنند. ترک اعتیاد یک روزه سراب خیال انگیز و دروغینی است که…