معتادی

پرواز(Flight)؛ فیلمی که دیدن آن برای هر معتادی لازم است

پرواز(Flight)؛ فیلمی که دیدن آن برای هر معتادی لازم است

هر معتادی که اعتیاد خود را ترک کرده یا قصد ترک دارد با دیدن فیلم سینمایی پرواز(Flight) جنبه‌های ناگفته ای از معضل اعتیاد را لمس خواهد کرد. به گزارش ترک باما، فیلم های فراوانی با مضمون اعتیاد ساخته شده که برخی از آنها سال ها در ذهن مخاطبان باقی می ماند. از جمله فیلم های…