سم زدایی هرویین

ترک هرویین ؛ 3 نکته مهم برای ترک موفقیت‌آمیز

ترک هرویین ؛ 3 نکته مهم برای ترک موفقیت‌آمیز

اگر برای ترک هرویین تصمیم خود را گرفته‌اید و می‌خواهید این اعتیاد جهنمی را از زندگی خود حذف کنید، آگاهی از چند نکته کلیدی برای شما ضروریست. شاید شما یا یکی از نزدیکانتان معتاد به هرویین باشد و بخواهد این ماده مخدر را ترک کند. اعتیاد به هرویین آسیب‌ها و خسارت‌های شدیدی ایجاد می‌کند و…