سمزدایی سالمندان

ترک اعتیاد افراد میانسال چه تفاوتی با جوان‌ها دارد؟

ترک اعتیاد افراد میانسال چه تفاوتی با جوان‌ها دارد؟

ترک اعتیاد افراد میانسال شرایط خاص خود را دارد و با ترک اعتیاد افراد جوان متفاوت است. این تفاوت در مراکز درمان اعتیاد اقامتی کشور در نظر گرفته نمی‌شود. بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر میانگین سنی معتادان کشور حدود 24 سال است. در واقع طبق آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر اغلب…