ساقی مواد مخدر

تهران چند نفر ساقی مواد مخدر دارد؟

تهران چند نفر ساقی مواد مخدر دارد؟

دسترسی به مواد مخدر در تهران به دلیل فراوان بودن تعداد فروشندگان این مواد بسیار ساده است اما سوال اینجاست که فروشندگان خُرد یا همان ساقیان مواد مخدر در تهران چند نفر هستند؟ به گزارش ترک باما، بر اساس گزارش رسانه ها، یک معتاد در تهران می توان ظرف حدود 3 دقیقه مواد مخدر خریداری…