بی خوابی بعد ترک متادون

درمان اعتیاد سالمندان به تریاک با متادون بی خطر!

درمان اعتیاد سالمندان به تریاک با متادون بی خطر!

یک روانپزشک، دارو درمانی را بهترین روش برای درمان اعتیاد سالمندان به تریاک دانست و متادون را ماده‌ای بی‌خطر برای جایگزینی با تریاک اعلام کرد! به گزارش ترک باما، کار اظهارنظرهای عجیب و غریب در حوزه درمان اعتیاد کم کم به جای باریک می کشد. چندی پیش بود که یکی از فعالان حوزه درمان اعتیاد…

ترک متادون پلکانی بهتر است یا جایگزینی یک مخدر دیگر؟

ترک متادون پلکانی بهتر است یا جایگزینی یک مخدر دیگر؟

ترک متادون به روش پلکانی به معنای کاهش تدریجی دوز مصرف و نهایتا قطع مصرف متادون است اما اعتیاد به متادون را با جایگزین کردن یک مخدر دیگر نیز می‌توان ترک کرد. افراد فراوانی در کشور ما به متادون اعتیاد پیدا کرده‌اند. علت فراوانی تعداد معتادان به متادون در ایران، سهولت در دسترس بودن این…