اعتیاد به قرص وگادول

اعتیاد به قرص وگادول در کمین سالمندان و میانسالان دچار مشکلات جنسی!

اعتیاد به قرص وگادول در کمین سالمندان و میانسالان دچار مشکلات جنسی!

ترک اعتیاد سالمندان می‌تواند برخی مشکلات جنسی را برای آنها در پی داشته باشد. سالمندان و میانسالانی که از زود انزالی و سایر مشکلات جنسی رنج می‌برند باید مراقب اعتیاد به قرص وگادول باشند. وگادول توسط برخی عطاری‌ها و داروفروشان اینترنتی پیشنهاد می‌شود، بی آنکه درباره اعتیادآور بودن آن هشداری داده شود. اختلالات جنسی در…