اعتیاد به شیسه

اعتیاد به شیشه و ایدز به هم ربطی دارند؟

اعتیاد به شیشه و ایدز به هم ربطی دارند؟

معتادان به شیشه در معرض ابتلا به بیماری های مهلک گوناگونی هستند اما خطر ابتلا به ایدز در این افراد چقدر است و اعتیاد به شیشه و ایدز چه ربطی دارند؟ به گزارش ترک باما، اعتیاد به شیشه ارتباط مستقیمی با ایدز ندارد. در واقع مطالعات و تحقیقاتی که نشان دهد مصرف کنندگان شیشه بیشتر…