کشف مواد مخدر

سنجاب های قرمز همکار پلیس مبارزه با مواد مخدر می شوند

سنجاب های قرمز همکار پلیس مبارزه با مواد مخدر می شوند

انسان ها پیش از این برای مبارزه با مواد مخدر دست نیاز به سوی سگ ها دراز می کردند و اکنون قرار است سنجاب های قرمز به این مبارزه بپیوندند. به گزارش ترک باما، سوء استفاده از حیوانات برای نقل و انتقال مواد مخدر از قرن ها پیش در جهان وجود داشته است. در جهان…