وام گرفتن

وام گرفتن معتاد عاشق‌پیشه برای خرج مواد و هوسرانی از جیب همسرش!

وام گرفتن معتاد عاشق‌پیشه برای خرج مواد و هوسرانی از جیب همسرش!

وام گرفتن شوهر معتاد از جیب همسرش و صرف مبالغ این تسهیلات برای هزینه مواد و خوشگذرانی و هوسرانی، همسر این فرد را به شکایت وادار کرد. به گزارش ترک باما، رویای بعضی مردها این است که همسری اهل فرهنگ و معلم داشته باشد که در کنار او به رشد علمی و فرهنگی برسند. این…