روش جدید ترک متادون

روش جدید ترک شیشه و تریاک با کمک هوش مصنوعی!

روش جدید ترک شیشه و تریاک با کمک هوش مصنوعی!

معتادانی که به دنبال روش جدید ترک شیشه و تریاک و سایر مخدرها باشند، تا مدتی دیگر هوش مصنوعی را به عنوان یار کمکی در خدمت خود خواهند داشت. به گزارش ترک باما ، استفاده از هوش مصنوعی (AI) برای درمان اعتیاد به تریاک و هرویین و سایر مواد اعتیاد آور، روشی نویدبخش برای کمک…