تست اعتیاد به متادون

کیت متادون چیست ؟ آیا بجای ترک متادون می‌توان در این تست تقلب کرد؟

کیت متادون چیست ؟ آیا بجای ترک متادون می‌توان در این تست تقلب کرد؟

این روزها درخواست برای کیت متادون به دلیل شیوع اعتیاد به این ماده مخدر افزایش یافته است. این تست یکی از روش های تشخیص اعتیاد به متادون است و در هنگام قطع مصرف متادون کاربرد فراوانی دارد. به گزارش ترک باما، از زمان ترویج متادون به عنوان یک مخدر کم خطر و جایگزین به جای…