ترک شیره سالمندان

ترک اعتیاد سالمندان مبتلا به آلزایمر و 3 نکته مهم درباره آن

ترک اعتیاد سالمندان مبتلا به آلزایمر و 3 نکته مهم درباره آن

ترک اعتیاد سالمندان وقتی آنها با مشکلات و بیماری های دیگری نیز دست به گریبان باشند دشواری ها و چالش های بیشتری دارد. اگر سالمند معتاد در حال مبتلا شدن به آلزایمر باشد برای رهایی او از اعتیاد نباید تعلل کرد. به گزارش ترک باما، آلزایمر یک بیماری پیشرونده است که سرعت پیشروی آن گاهی…