ترک تریاک در منزل

ترک اعتیاد سالمندان ؛ تبدیل اعتیاد از خوردن به کشیدن(ماجرای واقعی-7)

ترک اعتیاد سالمندان ؛ تبدیل اعتیاد از خوردن به کشیدن(ماجرای واقعی-7)

من تجربه تخصصی ترک اعتیاد سالمندان نداشتم اما اشتیاق و انگیزه فراوانی برای کمک به پدرم داشتم. با همین انگیزه و شوق برنامه‌ریزی کردم که پدرم در سن حدود 70 سالگی اعتیادش را ترک کند. برنامه‌ریزی من به تجربه 13 سال ترک اعتیاد خودم متکی بود و به نحو معجزه‌آسایی موفق از آب درآمد. من…