ترک اعتیاد سالمندان به سیگار

ترک اعتیاد سالمندان به سیگار و یک خبر خوش برای خسته‌‌ها !

ترک اعتیاد سالمندان به سیگار و یک خبر خوش برای خسته‌‌ها !

بسیاری از سالمندان سیگاری از خستگی همیشگی و مزمن شکایت دارند. ترک اعتیاد سالمندان به سیگار می تواند این معضل را تا حد زیادی برطرف کند. به گزارش ترک باما، بیشتر افراد سالمند معتاد به سیگار از خستگی مزمن رنج می برند. آنها حتی بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب نیز خسته و بیحال…