امید

امید چیست و چه نقشی در بهبودی از اعتیاد دارد؟

امید چیست و چه نقشی در بهبودی از اعتیاد دارد؟

برای معتادان در حال بهبودی امیدواری به آینده بسیار حیاتی است اما سوال اینجاست که آنها چگونه می توانند امید داشته باشند؟ به گزارش ترک باما، امید چیزی است که وقتی عدم اطمینان به وجود می‌آید یا اتفاقات یا آدم ها شروع به اشتباه می‌کنند به آن می‌چسبیم. نتایج نامشخص از یک اسکن، تماسی که…